Course image Tečaj za pridobitev dovoljenja športnega pilota letala PPL(A)
Poletna šola

Tečaj za pridobitev dovoljenja športnega pilota letala PPL(A) - samo teorija.

Tečaj izvajamo skupaj z inštruktorji iz Slovenske vojske. Po koncu tečaja kandidati opravijo teoretični izpit na CAA in opravijo nalet v letalski šoli, ki ponuja tudi praktični del.

Urnik je objavljen na spletni strani laboratorija AEROL.

Course image Industrijsko medmrežje stvari (IIoT) in bločno verižne tehnologije
Poletna šola

Program na praktičen način predstavi preplet tehnologije medmrežja stvari (IoT) in tehnologije porazdeljenih zapisov (DLT). Tehnologija IoT omogoča digitalnim napravam povezavo v svetovno medmrežje, kjer lahko prosto komunicirajo z drugimi napravami in optimizirajo svoje delovanje ali pa delovanje sistemov, v katere so vključene. Tehnologije porazdeljenih zapisov omogočajo izgradnjo robustnih avtonomnih sistemov, kot so sistemi za deljenje digitalnih datotek, sistemi blokovnih verig in še mnogi drugi sistemi. Udeleženci poletne šole bodo spoznali osnove tehnologij IoT in DLT in pridobljeno znanje uporabili pri izgradnji demonstracijskega primera prepleta obeh tehnologij. Z znanjem IoT bodo zgradili digitalno napravo, ki bo lahko komunicirala s sistemom na blokovni verigi ter izmenjevala različne tipe informacij.