OGTD (2003) - 7 ECTS

Predmet je uvod v opisno geometrijo in tehnično risanje po aktualnih slovenskih (SIST) in mednarodnih ISO standardih in daje temeljna izhodišča in pravila v dveh delih: Opisna geometrija (osnove) in Tehnično risanje (uvod in srednje zahtevna raven).

Opisna geometrija (OG):
 • načini projiciranja objektov iz prostora na projekcijske ravnine s poudarkom na pravokotnem vzporednem projiciranju,
 • osnovne metode in pravila za risanje točk, premic, ravnin, preprostih kvadratičnih ploskev in preprostih teles omejenih z ravnimi in kvadratičnimi ploskvami,
 • določanje prebodišč premic skozi ploskve,
 • prave velikosti daljic, kotov in ravninskih likov s pomočjo vrtenja in kolineacijske ter afinitetne sorodnosti,
 • preseki teles z ravninami, mreže preprostih teles in
 • preproste predornine.

Tehnično risanje (TR) po slovenskih / mednarodnih standardih (SIST-ISO):
 • uporaba pravil opisne geometrije pri tehničnem risanju – metode opisne geometrije v ravnini in v prostoru,
 • standardizacija in drugi osnovni dogovori pri izdelavi tehnične dokumentacije (formati, mediji, merila, črte, tehnična pisava, oprema risb, ravnanje z risbami ...),
 • standardizirane projekcije v tehničnem risanju,
 • vrste tehničnih risb po tehničnih strokah, namenu, načinu izdelave,
 • pravilna izbira pogledov in prerezov, poenostavitve in posebnosti v strojništvu pri prikazovanju objektov,
 • uporaba simboličnih informacij na risbi (kotiranje, simboli za označevanje stanja površin in robov...),
 • prikazovanje sestavov in izdelava seznama sestavnih delov (kosovnic),
 • risanje shematskih prikazov z uporabo standardnih ali dogovorjenih simbolov,
 • osnovni pojmi geometrijske natančnosti, tolerance, odstopki,... ISO sistem toleranc in ujemov,
 • osnove geometrijskih toleranc (GT) in uvod v geometrijske tolerančne analize,
 • parametri in označevanje hrapavosti in stanja površin ter robov,
 • funkcija in pravilno prikazovanje najpogostejših strojnih elementov ter lastnosti in način označevanja osnovnih inženirskih materialov,
 • načini in programska oprema za izdelavo tehnične dokumentacije,
 • osnovna načela in napotki za pravilno uporabo računalniških programov za izdelavo tehnične dokumentacije.