Uvod v statiko. Aksiomi in zakoni mehanike. Obravnava sistemov sil. Definicija konstrukcije in njenega podprtja. Statika enoosnih konstrukcij. Statika vrvi. Trenje. Statične karakteristike prerezov. Uvod v trdnost. Napetostno stanje. Deformacijsko stanje. Zveza med napetostmi in deformacijami. Osnovni in sestavljeni obremenitveni primeri. Analiza osnovnih obremenitvenih primerov. Analiza sestavljenih obremenitvenih primerov. Uklon palic. Statično nedoločene konstrukcije. Osnove membranskih konstrukcijskih elementov.
Študenti pri predmetu spoznajo možnosti in omejitve izdelovalnih procesov in sistemov, od odrezavanja, preoblikovanja, varjenja preko nekonvencionalnih tehnologij do sistemov strege in montaže. Pri tem so poudarjeni trendi sodobne proizvodnje, vloga tehnologa v proizvodnem procesu, sočasno inženirstvo in inženirska ekonomika. V tej luči so predstavljene sledeče tehnologije: struženje, frezanje, kovanje, iztiskavanje, globoki vlek, pehanje, skobljanje, vrtanje, vrezovanje navojev, posnemavanje, žaganje, brušenje, honanje, superfiniš, poliranje, plazemsko, plamensko in lasersko rezanje, elektroerozija in rezanje z abrazivnim vodnim curkom. Poudarjena so tudi načela trajnostnega razvoja in okoljevarstvena problematika.

TD (3003) - 6 ECTS

Predmet je uvod v osnove opisne geometrije in tehnično risanje po aktualnih slovenskih (SIST) in mednarodnih ISO standardih in daje temeljna izhodišča in pravila v dveh delih: Opisna geometrija (osnove) in Tehnično risanje (uvod in srednje zahtevna raven).

Opisna geometrija (OG):
 • načini projiciranja objektov iz prostora na projekcijske ravnine s poudarkom na pravokotnem vzporednem projiciranju,
 • osnovne metode in pravila za risanje točk, premic, ravnin in preprostih teles omejenih z ravnimi ploskvami,
 • določanje prebodišč premic skozi ploskve,
 • prave velikosti daljic, kotov in ravninskih likov s pomočjo vrtenja in kolineacijske ter afinitetne sorodnosti,
 • preseki teles z ravninami, mreže preprostih teles in

Tehnično risanje (TR) po slovenskih / mednarodnih standardih (SIST-ISO):
 • uporaba pravil opisne geometrije pri tehničnem risanju – metode opisne geometrije v ravnini in v prostoru,
 • standardizacija in drugi osnovni dogovori pri izdelavi tehnične dokumentacije (formati, mediji, merila, črte, tehnična pisava, oprema risb, ravnanje z risbami ...),
 • vrste tehničnih risb
 • standardizirane projekcije v tehničnem risanju,
 • pravilna izbira pogledov in prerezov, poenostavitve in posebnosti v strojništvu pri prikazovanju objektov,
 • uporaba simboličnih informacij na risbi (kotiranje, simboli za označevanje stanja površin in robov...),
 • prikazovanje sestavov in izdelava seznama sestavnih delov (kosovnic),
 • osnovni pojmi geometrijske natančnosti, tolerance, odstopki,... ISO sistem toleranc in ujemov,
 • osnove geometrijskih toleranc (GT)
 • parametri in označevanje hrapavosti in stanja površin ter robov,
 • funkcija in pravilno prikazovanje najpogostejših strojnih elementov ter lastnosti in način označevanja osnovnih inženirskih materialov,
 • osnovna načela in napotki za pravilno uporabo računalniških programov za izdelavo tehnične dokumentacije.