Osnovni pojmi povezani z vzdrževanjem:
Zanesljivost, vzdrževalnost razpoložljivost
Zanesljivost več-komponentnih sistemov
Tehnologije in strategije vzdrževanja

Predpisi in zakonodajni okvir:
Stalna plovnost
Agencije v letalstvu (pristojnosti glede vzdrževanja)
Slovenski predpisi glede stalne plovnosti in vzdrževanja letal
Evropski predpisi glede stalne plovnosti in vzdrževanja letal

Značilnosti vzdrževanja letal:
Vzdrževanje osredotočeno na zanesljivost
Linijsko vzdrževanje
Bazno vzdrževanje
Izredni pregledi

Vzdrževalne aktivnosti:
Korozija in čiščenje
Pregledi letal in letalskih sistemov

Analize vzrokov okvar:
Iskanje glavnega vzroka