Subjects for foregin students

Course image Engineering Design Techniques (MA-RPR-1-e)
MAG-RPR-English
The course introduces methods and tools for a systematic approach to product development and design of complex systems.
At the beginning, the focus is on understanding the whole life cycle of the product and on the growth and maturity curve of the products. It is necessary to have the product in mind, from eco design, manufacturing, use, maintenance, to recycling. The entire life cycle of the product needs to be considered at the design stage. Several methods have been developed for a comprehensive approach to design: concurrent development, development for 6-sigma, quality requirements in the automotive industry, verification, and validation of prototypes. The aim is to develop a systemic mindset that is necessary in the design of products using methods such as TRIZ, APQP, FMEA, DFSS, SPC, MSA, DoE, ANOVA, ... An important part of the content is dedicated to legislation that must be followed by any manufacturer who wants to sell the product on the market. An overview is given of the requirements and rules to be followed in the intellectual property. Particular attention is given to product safety and harmonised standards which constitute minimum requirements for the European market. Project work and product development is inextricably linked to the management of technical documentation. Important knowledge of technical information systems (PLM) is taught, which is of particular importance in complex and spatially distributed projects. Finally, methods for data modelling of processes and products are systematically presented.
Course image Smart Factories (MA-RPR-1-e)
MAG-RPR-English

Professor: prof.dr. Niko Herakovič

Structure:

  • Assembly systems
  • Excursion
  • Fundamentals_of_product_assembly
  • Ergonomics and shaping of manual workplaces
  • Logistics and simualtion
  • Modular design
  • Industry 4.0
  • Key tecnologies
Course image Quality Engineering (MA-RPR-2-e)
MAG-RPR-English

The totality of features and characteristics of a product or service that bear on its ability to satisfy stated or implied needs.

Course image Microprocessor control (MA-RPR-e)
MAG-RPR-English
1. Opis
Namen vaje je povezati mikrokrmilnik ESP32 v IoT sistem za oddaljen nadzor in upravljanje. Sistem lahko razdelimo na dva nivoja fizični nivo in aplikacijski nivo.


Fizični nivo predstavljajo naprave aplikacijski nivo pa aplikacije ki jih poganjajo naprave na fizičniem nivoju. V tej vaji se bomo osredotočali na izgradnju strežniške aplikacije. Strežniška aplikacija se poganja na mikrokontrolerju in predstavlja HTPP strežnik. HTTP strežnik je spodoben komunikacije z vsakim spletnim brskalnikom preko HTTP protokola.
2. Priprava in predznanje

Pred laboratorijsko vajo je potrebno:

pregledati gradivo s predavanja o gradnji sekvenčnih logičnih sistemov, vmesnikov in vodil
pregledati literaturo o uporabi ESP32 mikrokrmilnika
3. Dodatno gradivo

Za izvedbo laboratorijske vaje je na voljo še dodatno gradivo:

IoT Automation with Arduino IDE by ESP32 board-Part 1
IoT Automation with Arduino IDE by ESP32 board-Part 2
IoT Automation with Arduino IDE by ESP32 board-Part 3
Primeri ESP32
6. Zahteve za poročilo
Ocena 6:

Napišite program, ki poveže ESP32 WiFi modul z lokalnim WiFi
SSID: LAKOS2, Password: Lakos123
Z uporabo HTTP klica poizvedite o trenutnem času
uporabite lahko sledeči strežnik z URL povezavo
https://worldtimeapi.org/api/timezone/Europe/Ljubljana
klic vrne tekstono sporočilo v obliki JSON za katerga morate izluščiti pravo vrednost
Ocena 7:
Dodajte tipko na mikrokrmilnik
Napišite program, ki:
vzpostavi spletni strežnik
na URL naslovu naj izpisuje število aktivacij tipke
http://192.168.xxx.xxx/pinXX/state/count
uporabo preverite preko brskalnika
POZOR!!! pazite da bosta računalnik in mikrokrmilnik povezana na isto omrežje

Ocena 8:
Napišite program, ki razširjuje delovanje:
na URL naslovu mikrokrmilnika http://192.168.xxx.xxx/
prikažite enostavno spletno stran (HTML)
vsebuje naj okno, ki prikazuje stanje aktivacij tipke (DOM)
podatek na strani naj se avtomatsko osvežuje na 1s

Ocena 9:
Dodajte LED na mikrokrmilnik
Napišite program, ki omogoča aktivacijo LED
aktivacija naj se zgodi s klicem na URL naslov http://192.168.xxx.xxx/activate
deaktivacija naj se zgodi s klicem na URL naslov http://192.168.xxx.xxx/deactivate
Dodatje tudi url, ki prikazuje stanje LED
http://192.168.xxx.xxx/led/state

Ocena 10:
Napišite program, ki razširjuje prejšni program:
na URL naslovu mikrokrmilnika http://192.168.xxx.xxx/
prikažite enostavno spletno stran (HTML)
vsebuje naj DOM element, ki prikazuje stanje LED
stanje LED aktivna naj bo ene barve
stanje LED neaktivna pa druge
podatek o stanju LEDnaj se avtomatsko osvežuje na 1s
dodajte gumba:
gumb 1 aktivacija LED
gumb 2 deaktivacija LED