Magistrski študijski program 2. stopnje STROJNIŠTVO, Razvojno Raziskovalni Program (RRP)