Razni študijski programi, seminarji, učilnice

Začasni predmet na UL PeF (1. letnik) za izvedbo pisnih preizkusov znanja na daljavo.