Deformacije - specifična, logaritemska, hitrost deformacije, anizotropija. Tečenje materiala, določitev krivulje tečenja, analitična oblika. Idealno preoblikovalno delo v eni in več stopnjah, brez in z vmesno toplotno obdelavo. Sprememba trdote, segrevanje in trenje pri preoblikovanju. Sila, delo in izkoristek. Vplivi in merila za ocenjevanje preoblikovalnosti. Globoki vlek z in brez držala, deformacije, sila, vplivi na mejo preoblikovalnosti. Upogibanje, natančnost, sila, začetna dolžina. Protismerno in istosmerno iztiskavanje, obremenitev orodja, natančnost. Značilnosti, obremenitev in načrtovanje enostopenjskih orodij. Preoblikovanje polimerov. Brizganje - sušenje granulata, cikel brizganja, značilnosti strojev in orodij. Iztiskavanje polimerov, koncepti postopka in področja uporabe. Pihanje, termoformiranje in uporaba obeh posopkov. Preoblikovanje duroplastov.
Zanesljivost
•Karakteristične funkcije za popis zanesljivosti
•Modeli zanesljivosti
•Diagram banje
•Zanesljivost sestavljenih izdelkov

Vrednotenje na zanesljivost
•Alokacija zanesljivosti
•Analiza možnih okvar in njihovih posledic (FMEA)
•Analiza varnosti in drevesa okvar (FTA)

Vzdrževalnost
•Karakteristične funkcije za popis vzdrževalnosti
•Modeli vzdrževalnosti
•Vrste vzdrževanja (kurativno, preventivno, napovedano)
•Vrednotenje na vzdrževalnost

E-učilnica za vaje pri predmetu Strojni Elementi 2