Vsebina predmeta odgovarja na vprašanja:
- Kako zvok nastane in kaj je hrup?
- Zakaj je potrebno obvladovanje hrupa in akustične kvalitete izdelkov?
- Kako zvok zaznavamo, kako ga merimo in kako obdelujemo zvočne signale?
- Zakaj potrebujemo frekvenčno analizo zvoka in kako jo naredimo?
- Kako zvočni viri in prostor po katerem se zvok širi skupaj tvorita zvočno polje?
- Kaj je raven zvočnega tlaka, raven zvočne intenzivnosti in raven zvočne moči?
- Kako obravnavati realne vire hrupa kot so ventilatorji, transformatorji, vozila, itd?
- Kako opisati hrup turbinskih strojev?
- Kako modelirati hrup velikih energetskih postrojenj in infrastrukturnih objektov?
- Kako zmanjšujemo emisije hrupa na samem viru hrupa?
- Kako omejujemo širjenje hrupa od vira do mesta sprejema?
- Kakšni so fizikalno matematični modeli virov hrupa in zvočnih polj?
Predavatelj: prof. dr. Božidar Šarler
Asistent: asist. dr. Jurij Gregorc

Cilji:
1. Predstaviti osnove in uporabo statike in dinamike tekočin.
2. Predstaviti poglobljen teoretični ter metodološki pristop k reševanju različnih sistemov s tekočinami.
3. Predstaviti praktično uporabo statike in dinamike tekočin na številnih primerih.
4. Navdušiti študente za nadaljni, bolj poglobljeni študij predstavljenih osnov.

Vsebina predmeta - del prof.dr. Niko Herakovič obsega:
  • Uvod: vsebina, namen predmeta, fizikalne osnove, pojem hidrostatike, kompetence.
  • Hidravlične tekočine: vrste, lastnosti, čistoča.
  • Lastnosti elementov in sestavin: reže, sile, oblike in konture elementov, obraba.
  • Osnove snovanja hidravličnih naprav.
  • Primerjava hidravlike in pnevmatike (H+P).
  • Pnevmatične sestavine.
  • Osnove elektropnevmatike.
  • Snovanje pnevmatičnih naprav in simulacija.
  • Uvod v proporcionalno (P) tehniko.
  • Osnove H+P proporcionalnih komponent.

Predavatelj:
prof.dr. Niko Herakovič
doc.dr. Tomaž Berlec

Proizvodno inženirstvo je področje strojništva, ki pokriva v zadnjem času vse bolj rastoče potrebe v sodobnem tržnem gospodarstvu, po učinkoviti organiziranosti podjetja, gospodarnosti proizvodnih in servisnih dejavnosti ter vse večje potrebe po avtomatizaciji proizvodnje in predvsem montaže. Pri predmetu Proizvodno inženirstvo bodo študentje pridobili osnovna znanja o montaži v proizvodnem procesu, montažnih sistemih, avtomatizirani in robotizirani montaži ter znanja o klasičnih in sodobnih organizacijskih zasnovah podjetij, analizah gospodarnosti v podjetjih, metodah določanja časov in osnovah investicijskega inženiringa. Po zaključku predavanj bodo študentje imeli sposobnost odločanja pri snovanju izdelka glede na možnosti montaže, pri snovanju montažnih procesov in sistemov ter sposobnost oblikovanja najprimernejše organizacijske strukture, izvedbe analiz gospodarnosti, določanja časovnih normativov in priprave investicijskega računa. Znanje, pridobljeno pri tem predmetu bo tudi osnova za nadgradnjo znanj s tega področja v drugi stopnji študija