Slušatelji bodo pridobili teoretično in praktično osnovno znanje s področja tehničnega risanja, spoznali  ključna načela in pravila veljavnih standardov s področja osnov tehnične dokumentacije. Kompetentni bodo za uporabo pridobljenega znanja osnov tehničnega risanja v praksi, zmožni bodo osnovnega strokovnega sporazumevanja in pisnega izražanja. Seznanjeni bodo z osnovnimi temeljnimi strokovnimi znanji s področja strojništva (tehniška dokumentacija proizvodov).

Udeležba je zelo priporočljiva za bodoče študente univerzitetnega in visokošolsko strokovnega prvostopenjskega programa študija strojništva, ki se s tematiko niso srečali v srednjih šolah oziroma za osvežitev osnov, če jim je ta tematika povzročala težave.