Razni študijski programi, seminarji, učilnice

Seminar iz GDT za zunanje uporabnike - osnove

Začasni predmet na UL PeF (1. letnik) za izvedbo pisnih preizkusov znanja na daljavo.

In za razne teste...