Univerzitetni študijski program 1. stopnje STROJNIŠTVO, Razvojno Raziskovalni Program (RRP)